86,400 s.

Short Film

Krátky film 86,400 s. sa bol natáčaný uprosted pandémiu Koronavírusu. Bezpečnostné opatrenia sa odrazili aj na minimálnej veľkosti štábu (2 osoby) a natáčacích priestoroch. Príbeh zachytáva postavu melancholického mladíka, ktorému vírus riadne zkomplikoval život.

7.2020
86,400 s.

Dostupné aj na YouTube.

"Violence is one of the most fun things to watch."

Quentin Tarantino
  • Share: