LR Health and Beauty Systems

Product Videography

Natáčanie a fotenie produktov pre autorizovanú partnerku firmy LR Health and Beauty Systems uskutočnené v Apríli 2020. Snímka bola zachytená v našom ateliéry.

4.2020
LR Health and Beauty Systems

Dostupné aj na YouTube.

fotky: Ľuboš Balažovič Jr.
  • Share: