Video produkcia

Réžia

Kvalitné odvedenie audiovizuálnych diel s kreatívnym a inovatívnym nádychom.

Chcem vedieť viac

Kompletná produkcia

Scenáristika, technické zabezpečenie, personál, logistika, analytika, konzultácie, marketingový dosah.

Chcem vedieť viac

Post Produkcia

Strih, dizajn zvukovej stopy, farbenie, animácie, VFX, SFX.

Chcem vedieť viac

Skontaktujte sa s nami a zrealizujeme vaše predstavy

Vaše predstavy sa skrz nás zhmotnia na profesionálne audiovizuálne dielo.

Kontakt